Xưởng chế tác vàng bạc Nam Đô

Địa chỉ: Hợp tác xã vàng bạc Tân Tiến – Thúc Kháng – Bình Giang – Hải Dương
Điện thoại: 03203.774.493
Hotline: 0919.25.06.60 – 0902.15.00.66
Email: donam0320@gmail.com